Z Pingpongiem na Ty – Ogólnopolski Memoriał Zygmunta Lubienieckiego w tenisie stołowym

UWAGA: zmiana terminu rozpoczęcia turniejów OPEN Kategorie: KOBIET, SENIORÓW oraz WETERANÓW zostają przesunięte na godz. ok. 15:00. Turnieje młodzieżowe rozpoczną się o godz. 10:00
POCZATEK godz. 10:00


Uzasadnienie: ze względu na dużą ilość zainteresowanych osób i możliwość zazębiania się turnieju młodzieżowego z kolejnymi turniejami OPEN, oraz obostrzeniami wynikającymi w obecnej sytuacji epidemiologicznej, a także mając na uwadze dobro zawodników, organizatorzy zmuszeni są do dokonania powyższej korekty czasu. Godz. 15:00 także jest godziną orientacyjną, i zastrzegamy sobie prawo możliwości przesunięcia turniejów OPEN o dodatkowy czas. Dzięki tej zmianie dopuściliśmy do turnieju wszystkich, którzy dokonali zgłoszenia do turnieju w wyznaczonym czasie.

  1. Aby zminimalizować liczbę uczestników imprezy, zrezygnowaliśmy z pełnej obsady sędziów stolikowych. Zwyczajowo przegrany zawodnik będzie sędziował kolejny mecz lub zawodnik wyznaczony przez sędziego  głównego. Zasada ta nie obejmu kategorii skrzat i żak, gdzie sędziowie będą zapewnieni.
  2. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego oraz o zakrywania ust i nosa.  Wszyscy zawodnicy po wejściu na salę udają się na trybunę główną (górna cześć sali) i tam spędzając wolny czas pomiędzy meczami nie przemieszczając się po dolnej części sali.
  3. Na sale gdzie rozgrywane będą mecze mają prawa wstępu tylko zawodnicy udający się na mecz, trenerzy tych zawodników oraz obsługa organizacyjna zawodów.
  4. Prosimy o sprawne (w miarę możliwości szybkie) podchodzenie do stołów, bardzo krótką rozgrzewkę i przystąpienie do meczu.
  5. Turniej miał być rozegrany na 16 stołach. Ilość ta zostanie zwiększona jednak rozbita na dwie sale. Na sali głównej będzie 15 stołów a na sali dodatkowej kolejne 4 stoły.

Tabela Turniejowa – kategorie młodzieżowe

Tabela Turniejowa – kategorie OPEN

Dokumenty niezbędne do udziału w zawodach: 
  1. Oświadczenie o stanie zdrowia zawodnika. (pdf)
  2. Oświadczenie uczestnika turnieju w związku ze stanem epidemii COVID-19. (pdf)
Dokumenty dla wolontariuszy (nie dotyczy zawodników):
  1. Regulamin wolontariatu. (pdf)
  2. Zgoda rodzica / opiekuna prawnego. (pdf)

Formularz zgłaszania wolontariuszy